บริการบริหารจัดการขนส่ง และกระจายสินค้า

จากความต้องการรูปแบบในการบริการที่หลากหลายในปัจจุบัน ปณด มีความพร้อมที่จะให้บริการ
โดยมุ่งเน้นตอบสนองการให้บริการทั้งในรูปการให้บริการตามความต้องการของลูกค้า และการให้บริการแบบมาตรฐานด้วยรถยนต์ขนส่งตู้ทึบ
Image

ระบบบริหารจัดการขนส่ง

ไม่พลาดทุกสถานะการจัดส่งผู้ใช้บริการสามารถติดตาม ตรวจสอบสถานะของรถยนต์ขนส่งและสินค้าระหว่างการจัดส่งแบบเรียลไทม์ผ่านเว็บไซต์ ตอบโจทย์ความต้องการทั้งผู้รับและผู้ส่งสินค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

รถขนส่งบริการครอบคลุม

สามารถเลือกขนาดรถขนส่ง ที่เหมาะสมกับความต้องการได้

รถ 4 ล้อ

รถ 4 ล้อ

รถ 6 ล้อ

รถ 6 ล้อ

รถ 10 ล้อ

รถ 10 ล้อ

รถ 18 ล้อ

รถ 18 ล้อ

รถยนต์ขนส่งตู้ทึบแบบควบคุมอุณหภูมิ

รถยนต์ขนส่งตู้ทึบแบบอุณหภูมิปกติมาตรฐาน GDP

MANAGEMENT

บริการจัดการด้วย ระบบบริหารจัดการขนส่ง TMS
(Transportation Management System)

ระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการระบบขนส่งของธุรกิจ ช่วยจัดการระบบงาน การวางแผน รายละเอียดการขนส่ง ควบคุมรถและพนักงาน รายงานตำแหน่งของรถขนส่ง ด้วยโปรแกรมอิเล็กทรอนิคส์ที่สามารถติดตาม รายงาน และตรวจสอบ สถานะการขนส่งได้ทุกขั้นตอน

วางแผนการขนส่ง
ได้แม่นยำ

ติดตามสถานะการ
จัดส่งแบบทันท่วงที

ตรวจสอบได้
แบบ Real Time

เราเชื่อมโยงทุกความสำเร็จของทุกธุรกิจไทย
ผ่านเครือข่ายการขนส่งที่แข็งแกร่ง ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

เราจึงพร้อมต่อยอดให้บริการด้านขนส่ง และกระจายสินค้าแบบครบวงจร
พร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการแข็งขันของผู้ประกอบการ