Image
DISTRIBUTION CENTER

ศูนย์กระจายสินค้า

เสริมศักยภาพด้านเครือข่ายรองรับการให้บริการครบวงจร ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

เติมเต็มขีดความสามารถในการให้บริการทั้งในด้านคลังสินค้า การขนส่งและกระจายสินค้า บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.) และของ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด (ปณด) ด้วยการบริหารทรัพยากรร่วมกันผ่าน จำนวน 10 แห่ง และศูนย์ไปรษณีย์จำนวน 16 แห่งทั่วประเทศที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) รองรับการให้บริการที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่ และเข้าถึงทุกครัวเรือนทั่วประเทศ

ภาคเหนือ

0
ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น
0
ไปรษณีย์ไทย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

0
ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น
0
ไปรษณีย์ไทย

ภาคกลาง

0
ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น
0
ไปรษณีย์ไทย

ภาคใต้

0
ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น
0
ไปรษณีย์ไทย

ภาคตะวันออก

0
ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น
0
ไปรษณีย์ไทย

ข้อมูลการติดต่อศูนย์กระจายสินค้า

แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ
ศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ เลขที่ 111 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 063-3738049
ราชบุรี
ลำพูน
เชียงราย
พิษณุโลก
อุดรธานี
คลังสินค้าบางนา สมุทรปราการ
คลังสินค้าโครงการ JWD เลขที่ 33/4 (อาคาร B1) และ 33/5 (อาคาร B2) หมู่ 7 ถ.คลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทราปราการ 10540
 063-3738024-9
นครราชสีมา
อุบลราชธานี
สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช
สงขลา