บริการเพิ่มมูลค่า

บริการเสริมต่างๆที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
Image

ด้วยบริการเสริม 
(Value Added Services, VAS)

ของเรา เราสามารถนำเสนอบริการเพิ่มเติมมากมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในห่วงโซ่คุณค่าของคุณได้ในทุกขั้นตอน  โซลูชั่นเสริมที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้โลจิสติกส์ของคุณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ทั้งยังให้ธุรกิจของคุณคล่องตัวและตอบสนองได้ดีขึ้น
FULL FILL & PICK PACK

บริการเพื่อช่วยยกระดับธุรกิจของคุณ

เรามุ่งเน้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
บริการหลากหลายและสามารถออกแบบได้ตามธุรกิจของคุณ

บริการวางแผน
กระจายสินค้า

บริการติดฉลากราคา
 

บริการรับประกัน
 

บริการงาน
บรรจุภัณฑ์

บริการขนส่ง
แบบเร่งด่วน

บริการอื่นๆตาม
ความต้องการของลูกค้า

ทุกปัญหาโลจิสติก ของธุรกิจคุณ
ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น ยินดีให้บริการ

เสริมขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจด้วยระดับการให้บริการที่หลากหลาย ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นมีบริการช่วยคุณแก้ปัญหาทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นจัดการวางแผนการกระจายสินค้า และอีกมากมาย ด้วยผู้เชียวชาญทางด้านโลจิสติก