ทิ้งประวัติเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นพนักงาน
บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด

thank you

THANK YOU