บริการบริหารจัดการคลังสินค้า

ด้วยคลังสินค้ามาตรฐาน GSP (Good Storage Practice) พื้นที่กว่า 20,000 ตารางเมตร ประกอบด้วยพื้นที่ควบคุมอุณหภูมิ และอุณหภูมิปกติ สำหรับสินค้าทั่วไป และสินค้าที่ต้องการการดูแล เป็นพิเศษ เซ่น ยาและเวชภัณฑ์ เครื่องสำอาง เวชสำอาง เป็นต้น
Image

บริหารการดำเนินงานผ่าน
ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า WMS
(Warehouse Management System)

ด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน ตั้งแต่กระบวนการรับ จัดเก็บ หยิบสินค้า บรรจุหีบห่อ จัดทำจ่าหน้าตามคำสั่งซื้อ ตลอดจนการตรวจนับสินค้าและบริหารจัดการสินค้าคงคลัง ระบบควบคุมความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง และกล้อง CCTV 133 จุด ทั่วคลังสินค้า ทำให้ ปณด พร้อมก้าวไปสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านคลังสินค้าด้วยมาตรฐานสากล
PROPERTIES

คุณภาพคลังสินค้าที่ได้รับการไว้วางใจ

DurableFloor

Durable
Floor

พื้นของคลังสินค้าทนต่อการใช้งาน ลดฝุ่นละออง
Temperature Control

Temperature Control

มีพื้นที่ควมคุมอุณหภมิและมีระบบควบคุมอุณหภูมิ
Flood Preventing

Flood Preventing

คลังสินค้าถูกออกแบบป้องกันน้ำท่วม
Prevent Termite, bird, insect

Prevent Termite,
bird, insect

คลังสินค้าถูกออกแบบให้ป้องกันปลวก นก และแมลงมารบกวน
GALLERY

คลังสินค้ามาตรฐานสากล