บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด มีบริการอะไรบ้าง
บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เป็นผู้ให้บริการขนส่งและกระจายสินค้าแบบครบวงจร ตามนโยบายดิจิตอล อีโคโนมี เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเติบโตของอีคอมเมิร์ซ ทำให้ความต้องการในกลุ่มธุรกิจขนส่งเพิ่มมากขึ้น ซึ่งบริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการที่ครบวงจรมากขึ้น ยกระดับความสามารถการให้บริการเพื่อขยายสู่การขนส่งข้ามประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มยาและเวชภัณฑ์
อุปกรณ์สื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์และไอที
อีคอมเมิร์ซ
เมลออร์เดอร์
เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน