การจัดซื้อจัดจ้าง > ประกวดราคา > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเลขที่ รายการ ยื่นซอง
19 ส.ค. 2562 เช่าซื้อรถยนต์บรรทุกแบบตู้ทึบ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบประตู 10 บาน จำนวน 65 คัน ระยะเวลาผ่อนชำระ 5 ปี (60 งวด) โดยวิธีประกวดราคา (แก้ไขเพิ่มเติม)
   ดาวน์โหลด
13 ก.ย. 62
9 สิงหาคม 2562 ประกาศ เช่าซื้อรถยนต์บรรทุกแบบตู้ทึบ ขนาด 15 ตัน 10 ล้อ จำนวน 5 คัน แบบประตู 10 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระ 5 ปี (60 งวด) โดยวิธีประกวดราคา
   ดาวน์โหลด
26 ส.ค. 62
2 ส.ค. 62 ประกาศ เช่าซื้อรถยนต์บรรทุกแบบตู้ทึบ ขนาด 1 ตัน 4 ล้อ จำนวน 7 คัน ระยะเวลาผ่อนชำระ 5 ปี (60 งวด)
   ดาวน์โหลด
15 ส.ค. 62
2 ส.ค. 62 ประกาศ เช่าซื้อรถยนต์บรรทุกแบบตู้ทึบ ขนาด 2 ตัน 4 ล้อ จำนวน 45 คัน ระยะเวลาผ่อนชำระ 5 ปี (60 งวด)
   ดาวน์โหลด
15 ส.ค. 62
2 ส.ค. 62 ประกาศ เช่าซื้อรถยนต์บรรทุกแบบตู้ทึบ ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ จำนวน 30 คัน ระยะเวลาผ่อนชำระ 5 ปี (60 งวด)
   ดาวน์โหลด
15 ส.ค. 62
2 ส.ค. 62 ประกาศ เช่าซื้อรถยนต์บรรทุกแบบตู้ทึบ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบประตู 10 บาน จำนวน 65 คัน ระยะเวลาผ่อนชำระ 5 ปี (60 งวด)
   ดาวน์โหลด
15 ส.ค. 62
16 ส.ค. 61 ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ "จัดซื้อถุงซิปล็อคสำหรับบรรจุเศษฝาจุกน้ำยาล้างไต2ขนาด"
   ดาวน์โหลด
31 ส.ค. 61
19 ต.ค. 61 ประกาศ จ้างเหมารถยนต์ขนส่ง 4 ล้อ ติดตั้งตู้บรรทุกและระบบปรับอากาศควบคุมอุณหภูมิ พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 10 คัน
   ดาวน์โหลด
5 พ.ย. 61
24 ก.ย. 61 ประกาศ จ้างเหมารถยนต์กึ่งพ่วง 18 ล้อ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ติดตั้งตู้บรรทุกพร้อมพนักงานขับรถ จำนวนไม่น้อยกว่า 18 คัน
   ดาวน์โหลด
8 ต.ค. 61
24 ก.ย. 61 ประกาศ จ้างเหมารถยนต์กึ่งพ่วง 18 ล้อ (ภาคเหนือและภาคใต้) ติดตั้งตู้บรรทุกพร้อมพนักงานขับรถ จำนวนไม่น้อยกว่า 15 คัน
   ดาวน์โหลด
8 ต.ค. 61
Page : 1 2 3 4