ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ รายการ ถึงวันที่
19 พ.ย. 62 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งานเช่ารถยนต์ประจำส่วนกลาง จำนวน 4 คัน ระยะเวลา 5 ปี)
   ดาวน์โหลด
19 ธ.ค. 62
13 ก.ย. 2562 ประกาศ ผลการประกวดราคาผู้ชนะการเสนอราคาเช่าซื้อรถยนต์บรรทุกแบบตู้ทึบ ขนาด 1 ตัน 4 ล้อ จำนวน 7 คัน โดยวิธีประกวดราคา
   ดาวน์โหลด
13 ต.ค. 62
14 มิ.ย. 62 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งานจ้างเหมาเปลี่ยนหลอดไฟ คลังสินค้าบางนา บจก. ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น)
   ดาวน์โหลด
15 ก.ค. 62
29 พ.ค. 62 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   ดาวน์โหลด
27 มิ.ย. 62
7 พ.ค. 62 แผนสรรหาผู้ร่วมให้บริการ งานจัดหาคลังสินค้าและการบริการอื่นเพื่อจัดเก็บสินค้าของ บริษัท ไปรณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด
   ดาวน์โหลด
7 มิ.ย. 62
8 พ.ค. 62 ร่างประกาศประกวดราคาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป งานจัดหาคลังสินค้าและการบริการอื่นเพื่อจัดเก็บสินค้าของ บริษัท ไปรณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกั
   ดาวน์โหลด
13 พ.ค. 62
17 ม.ค. 62 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
   ดาวน์โหลด
8 ก.พ. 62
07 ก.พ. 61 ประกาศเรื่อง ขยายเวลาการสรรหาผู้ประกอบการเพื่อให้บริการจัดเก็บเอกสารแบบครบวงจร (Documentary Warehouse)
   ดาวน์โหลด
13 ก.พ. 61
2 ก.พ. 61 ขยายเวลา สรรหาผู้ประกอบการเพื่อให้บริการจัดเก็บเอกสารแบบครบวงจร (Documentary Warehouse)
   ดาวน์โหลด
6 ก.พ. 61
ยส.1/2561 ประกาศเชิญชวน จ้างขนส่งวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์และยาสำเร็จรูป ขององค์การเภสัชกรรม โรงงานผลิตยารังสิต 1(รถยนต์บรรทุกตู้ทึบขนาด 10ล้อ แบบควบคุมอุณหภูมิไม่เกิน 25องศาเซลเซียส)
   ดาวน์โหลด
25 ม.ค. 61
Page : 1 2 3