ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ รายการ ถึงวันที่
ลว. 26 พ.ค. 63  ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานซื้อเครื่องวัดแอลกอฮอล์ จำนวน 15 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ดาวน์โหลด
27 มิ.ย. 63
ลว. 20 พ.ค. 63 ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างสอบบัญชี โดยวิธีคัดเลือก
   ดาวน์โหลด
25 พ.ค. 63
ลว. 25 พ.ค. 63  ประกาศประกวดราคางานจ้างพัฒนาเว็บไซต์ THPD พร้อมระบบบริหารจัดการ CMS (Content Management System) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
 ดาวน์โหลด
1 มิ.ย. 63
ลว. 25 พ.ค. 63  เอกสารประกวดราคา เลขที่ 01/2563 งานจ้างพัฒนาเว็บไซต์ THPD พร้อมระบบบริหารจัดการ CMS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
 ดาวน์โหลด
1 มิ.ย. 63
ลว. 25 พ.ค. 63  เอกสารประกวดราคา เลขที่ 01/2563 งานจ้างพัฒนาเว็บไซต์ THPD พร้อมระบบบริหารจัดการ CMS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
 ดาวน์โหลด
1 มิ.ย. 63
ลว. 21 พ.ค. 63 ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 5 เครื่อง ระยะเวลา 36 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
   ดาวน์โหลด
26 พ.ค. 63
ลว. 21 พ.ค. 63 เอกสารประกวดราคา เลขที่ 02/2563 งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 5 เครื่อง ระยะเวลา 36 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
   ดาวน์โหลด
26 พ.ค. 63
ลว. 21 พ.ค. 63 ประกาศประกวดราคาจ้างผู้สอบบัญชี ของบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
   ดาวน์โหลด
26 พ.ค. 63
ลว. 21 พ.ค. 63 เอกสารประกวดราคา เลขที่ 03/2563 งานจ้างผู้สอบบัญชี ของบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
   ดาวน์โหลด
26 พ.ค. 63
ลว. 28 เม.ย. 63 ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างพัฒนาและใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน Logistic เพื่อสนับสนุนการขนส่งเวชภัณฑ์ Covid - 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ดาวน์โหลด
29 พ.ค. 63
Page : 1 2 3 4 5