ปณท.ดบ. ความห่วงใยในสุขภาพของประชาชน ร่วมกับเขตหลักสี่ ทำกิจกรรม Big Cleaning ลดผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละอองเกินมาตรฐานที่เกิดขึ้น ณ ซอย15 ถนนแจ้งวัฒนะ

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นำโดยนายคมสัน ขวัญเมือง หัวหน้าส่วนจัดระบบงานขนส่งและซ่อมบำรุง ฝ่ายยานพาหนะและขนส่ง บริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ร่วมกับเขตหลักสี่ ทำกิจกรรม Big Cleaning ทำความสะอาด เก็บ กวาด ล้างถนน และร่วมกันรณรงค์ลดปัญหามลภาวะฝุ่นละออง PM 2.5 ย่านชุมชน เพื่อลดและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ที่บริเวณดังกล่าว ซึ่งเป็นพื้นที่ ที่ ปณท.ดบ.ใช้ในการจอดรถขนส่ง เพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอง ฝุ่นควัน ที่จะฟุ้งกระจายขึ้นมาจากพื้นถนน

Share this post