บริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช)และองค์การเภสัชกรรม (อภ) จัดเวทีระดมความเห็น ถอดบทเรียน 12 ปี PD First

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช) และ องค์การเภสัชกรรม (อภ) ร่วมระดมความเห็น ถอดบทเรียน12 ปี PD First ซึ่งจัดโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีนายแพทย์จักรกริช โง้วศิริ รองเลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) เป็นประธานการประชุม และนายพีระ อุดมกิจสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัทไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น จำกัด มีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 90 คน ประกอบด้วยผู้บริหาร แพทย์ เภสัชกร และพยาบาลผู้รับผิดชอบงานดูแลผู้ป่วยล้างไตผ่านช่องท้องจากโรงพยาบาลทั่วประเทศ ซึ่งภายในงานมีการพูดคุยเกี่ยวกับนโยบาย การบริหารจัดการระบบน้ำยาล้างไตทางช่องท้อง การทบทวนสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการเบิกน้ำยาล้างไตทางช่องท้อง , การทบทวนขั้นตอนการดำเนินงาน , การตรวจสอบข้อมูล ,กระบวนการจัดส่งน้ำยาล้างไต/การรับน้ำยาคืน และการชี้แจงประเด็นการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงระบบ โดยวิทยากรจากองค์การเภสัชกรรม (เภสัชกรกฤชชัย พัฒนจันทร์) นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันรับฟังความคิดเห็นด้านการบริหารจัดการน้ำยาล้างไต ในภาวะปกติ/การเตรียมการรองรับกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย/วาตภัย/น้ำยาขาด) ณ ห้องประชุมภาณุพันธุวงศ์ ชั้น 2 อาคารภาณุรังษี บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพ

Share this post