บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ( ปณท.ดบ.) ผู้ให้บริการขนส่งและกระจายสินค้าแบบครบวงจร ตามนโยบายดิจิตอล อีโคโนมี ย้ายคลังสินค้าใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ และกระจายสินค้า

โดยคลังสินค้า บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ( ปณท.ดบ.) แห่งใหม่ ได้นำเทคโนโลยี และการจัดการที่ทันสมัยมาใช้อย่างครบวงจร รวมทั้งระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อรองรับกับบริการช่วยให้ลูกค้า สามารถรองรับการที่ครบวงจร ทันสมัย รวดเร็ว ตอกย้ำภาพลักษณ์บริษัทด้านการให้บริการขนส่งและกระจายสินค้า แบบครบวงจร ดังนั้นช่วงเวลาขนย้าย จึงมีความสำคัญมากๆ สินค้าทุกอย่างในการขนย้ายจะต้องปลอดภัย ตรงเวลาและจัดวางเข้าที่ได้ถูกต้องตรงตามแผนที่ได้ประชุมกันไว้ เพราะบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ( ปณท.ดบ.) นั้น จัดส่งสินค้าให้ลูกค้า วันจันทร์ถึงวันเสาร์ โดยที่เราก็ทำงานขนย้ายของเรา ควบคู่กับลูกค้าไปด้วย

Share this post