บริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด อบรมพนักงานและลูกจ้างขับรถ หลักสูตร “ เทคนิคการขับขี่เพื่อการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ ”

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 นายพีระ อุดมกิจสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เปิดการอบรมพนักงานและลูกจ้างขับรถ หลักสูตร “ เทคนิคการขับขี่เพื่อการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ ” โดยได้รับเกียรติจาก ฝ่ายจัดระบบบริการ ปณท. นายชัยรัตน์ ทัดมาลัย (หัวหน้าส่วนจัดระบบส่งต่อ) , ผู้เชี่ยวชาญจาก บจก. ท๊อปเบสท์ มอร์เตอร์เซลส์ และบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด เป็นวิทยากรร่วมบรรยายในหัวข้อ การใช้และการบำรุงรักษารถยนต์ขนส่ง เทคนิคการขับรถเพื่อการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และระเบียบวินัย ข้อบังคับการทำงานของ ปณท.ดบ. ณ อาคารฝึกอบรม บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ห้อง 303

Share this post