ภารกิจขนส่งหน้ากากอนามัย THPD ร่วมใจ สู้ภัย COVID

ภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ทำการขนส่งหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจล และ อุปกรณ์ป้องกันสำ, [...]

“ส่งความห่วงใย ส่งให้ สู้ภัย COVID-19”

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ( ปณท.ดบ.) พร้อม “ส่งความห่วงใย ส่งให้ สู้ภัย COVID-19” , [...]

บริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช)และองค์การเภสัชกรรม (อภ) จัดเวทีระดมความเห็น ถอดบทเรียน 12 ปี PD First

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช) และ , [...]