ข่าวรับสมัครงาน


รับสมัครงาน > รับสมัครงาน > ประกาศผลสอบ

วันที่ รายการ ถึงวันที่
6 ม.ค. 63 ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง หัวหน้างานส่วนพัฒนาธุรกิจดิจิทัล บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด
   ดาวน์โหลด
13 ม.ค. 63
18 ธ.ค.2562 ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด
   ดาวน์โหลด
26 ธ.ค. 62
14 พ.ย.62 ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด
   ดาวน์โหลด
21 พ.ย. 62
11 พ.ย.62 ประกาศ ผลการคัดเลือกเข้ารับปฏิบัติงานในตำแหน่ง พนักงานกฏหมายและบริหารสัญญา และ พนักงานส่วนพัฒนาธุรกิจดิจิทัล บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด
   ดาวน์โหลด
30 พ.ย. 62
31 พ.ย. 62 ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด
   ดาวน์โหลด
9 พ.ย. 62
1 ต.ค. 62 ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ ด้านปฏิบัติการ
   ดาวน์โหลด
11 ต.ค. 62
21 มิ.ย. 62 ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง พนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด
   ดาวน์โหลด
28 มิ.ย. 62
30 พ.ค. 62 ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง ลูกจ้าง บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด
   ดาวน์โหลด
7 มิ.ย. 62
10 พ.ค. 62 ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด
   ดาวน์โหลด
17 พ.ค. 62
14 ก.พ. 62 ประกาศ ข้อมูลการเตรียมรายงานตัวเข้าทำงานบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด
   ดาวน์โหลด
21 ก.พ. 62
Page : 1 2 3 4 5 6 7

ติดต่อ : thpdhr@thpd.co.th