• FULLY INTEGRATED
    TOTAL LOGISTICS SOLUTION
    Check out our options and solution.
    Get Started Now!
  • The Total Logistics Solution provider of Thailand

Total Logistics Solution with professional management and services Providing warehouse, transportation and distribution services...

We provided professional well managed mindful services to our customer.


Latest News

21 ก.พ.

ปณท.ดบ. ความห่วงใยในสุขภาพของประชาชน ร่วมกับเขตหลักสี่ ทำกิจกรรม Big Cleaning ลดผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละอองเกินมาตรฐานที่เกิดขึ้น ณ ซอย15 ถนนแจ้งวัฒนะ

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นำโดยนายคมสัน ขวัญเมือง หัวหน้าส่วนจัดระบบงานขนส่งและซ่อมบำรุง ฝ่ายยานพาหนะและขนส่ง บริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ร่วมกับเขตหลักสี่ ทำกิจกรรม Big Cl, [...]

read more

22 ก.พ.

บริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช)และองค์การเภสัชกรรม (อภ) จัดเวทีระดมความเห็น ถอดบทเรียน 12 ปี PD First

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช) และ องค์การเภสัชกรรม (อภ) ร่วมระดมความเห็น ถอดบทเรียน12 ปี PD First ซึ่งจัดโดยสำนักงา, [...]

read more

21 ก.พ.

ปณท.ดบ. จัดอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนโครงการ Big DaTa เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร ระยะที่ 1”ระหว่างวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์ EMS บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ในฐานะเครือรัฐวิสาหกิจ ภายใต้บริษัทของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการขนส่งและกระจายสินค้าแบบครบวงจร ตามนโยบายดิจิตอล อีโคโนม, [...]

read more

Public Relation

ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานเช่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์ จำนวน 82 เลขหมาย โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างผลิตเสื้อโปโลแบรนด์ "บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด" จำนวน 3,071 ตัว โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศแก้ไขข้อความขอบเขตงาน รายละเอียดเงื่อนไขและข้อกำหนดการเช่าซื้อรถยนต์บรรทุกแบบตู้ทึบขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ระยะเวลาผ่อนชำระ 5 ปี โดยวิธีประกวดราคา


Our Client